Wat is het verschil tussen rollen en rechten?

Als je een nieuwe gebruiker toevoegt, krijg je de keuze om deze verschillende rollen en rechten toe te wijzen. Maar wat is het verschil en hoe zet je ze in?

Rollen in de Contentkalender

Als je een communicatie aanmaakt, dan krijg je de mogelijkheid om verschillende rollen te specificeren. Zo kies je bij 'Strategie' een verantwoordelijke en onder het kopje 'Content' wijs je een redacteur en eindredacteur aan. Wie er voor welke rol gekozen kan worden bepaal je per gebruiker. Wanneer je een gebruiker bewerkt, heb je de mogelijk om de verschillende rollen aan of uit te vinken. 

Mag een gebruiker ingevuld worden als verantwoordelijke? Zorg dat dat hij of zij deze rol ook heeft. Het zelfde geldt voor de andere rollen. De rollen hebben verder geen invloed op hoe en of een gebruiker de communicatie kan bewerken. Standaard krijgt een nieuwe gebruiker alle rollen.

Bewerkingsrechten in de Contentkalender

Niet elke gebruiker kan zomaar alles aanpassen in de Contentkalender. De Contentkalender werkt namelijk met vier verschillende bewerkingsrechten om het samenwerkingsproces te vergemakkelijken. Een beheerder wijst bewerkingsrechten aan een gebruiker toe. Deze staan los van de rollen en bepalen welke wijzigingen een gebruiker kan doorvoeren in de kalenderitems. Meer informatie over de bewerkingsrechten.